7 Women and a Murder (2021) 7 สตรี 1 ฆาตกรรม
Your Vote:
Be the first to rate.

7 Women and a Murder (2021) 7 สตรี 1 ฆาตกรรม

7 Women and a Murder (2021) 7 สตรี 1 ฆาตกรรม
เรื่องย่อ : หลังจากหัวหน้าครอบครัวถูกแทงเสียชีวิต ผู้หญิงเจ็ดคนที่ต่างมีแรงจูงใจแอบแฝงต้องหาทางไขปริศนาฆาตกรรม เมื่อต้องมาติดอยู่ด้วยกันในคฤหาสน์

Sbobet888

  • Comments
  • Details