A Better Tomorrow III- Love and Death in Saigon (Ying hung boon sik III- Zik yeung ji gor) โหด เลว ดี 3 (1989)
Your Vote:
Be the first to rate.
7.0 IMDB Rating 96 Views

A Better Tomorrow III- Love and Death in Saigon (Ying hung boon sik III- Zik yeung ji gor) โหด เลว ดี 3 (1989)

เรื่องย่อ : ท่ามกลางสงครามเวียดนาม มาร์ค หนุ่มชาวจีนเดินทางมา เพื่อตามหาญาติ ที่ชื่อ อาหมั่น อาหมั่นถูกจับเข้าคุกเพราะทำพาสปอร์ตปลอม แต่ได้รับความช่วยเหลือจาก เชา ไหวกิป หญิงสาวผู้กว้างขวาง ทั้งมาร์ค และ อาหมั่น ได้เกิดการชอบคอกับ ไหวกิป ไหวกิปชอบมาร์ค แต่มาร์คกลับสนับสนุนให้อาหมั่นเป็นคู่กับเธอ เมื่อทั้งหมดกลับไปฮ่องกง อาโห่ อดีตแฟนไหวกิป ได้ตามมารังควาญอาหมั่นและบีบบังคับให้อาหมั่นและมาร์คจากฮ่องกง ทั้งหมดจึงกลับไปเวียดนามอีกครั้ง ที่นั่นจึงเป็นที่ตัดสินกันด้วยความสัมพันธ์ของคนทั้ง 3 ระหว่างความรัก


เรื่องย่อ : ท่ามกลางสงครามเวียดนาม มาร์ค หนุ่มชาวจีนเดินทางมา เพื่อตามหาญาติ ที่ชื่อ อาหมั่น อาหมั่นถูกจับเข้าคุกเพราะทำพาสปอร์ตปลอม แต่ได้รับความช่วยเหลือจาก เชา ไหวกิป หญิงสาวผู้กว้างขวาง ทั้งมาร์ค และ อาหมั่น ได้เกิดการชอบคอกับ ไหวกิป ไหวกิปชอบมาร์ค แต่มาร์คกลับสนับสนุนให้อาหมั่นเป็นคู่กับเธอ เมื่อทั้งหมดกลับไปฮ่องกง อาโห่ อดีตแฟนไหวกิป ได้ตามมารังควาญอาหมั่นและบีบบังคับให้อาหมั่นและมาร์คจากฮ่องกง ทั้งหมดจึงกลับไปเวียดนามอีกครั้ง ที่นั่นจึงเป็นที่ตัดสินกันด้วยความสัมพันธ์ของคนทั้ง 3 ระหว่างความรัก  • Comments
  • Details