A Haunting in Venice (2023) By 1XBET
Your Vote:
Be the first to rate.

A Haunting in Venice (2023) By 1XBET

A Haunting in Venice (2023) By 1XBET
ในเมืองเวนิสหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัวโรต์ซึ่งปัจจุบันเกษียณแล้วและใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนลี้ภัยของเขาเอง ได้เข้าร่วมพิธีเสกสมรสอย่างไม่เต็มใจ แต่เมื่อแขกคนใดคนหนึ่งถูกฆาตกรรม มันก็ขึ้นอยู่กับอดีตนักสืบคนนั้นที่จะต้องเปิดเผยตัวฆาตกรอีกครั้ง

  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.