A Perfect World คนจริงโลกทรนง (1993)
Your Vote:
Be the first to rate.
6.0 IMDB Rating 96 Views

A Perfect World คนจริงโลกทรนง (1993)

คำอธิบาย : โรเบิร์ต (เควิน คอสต์เนอร์) นักโทษหลบหนี ซึ่งลักพาเด็กชายคนหนึ่งไปเป็นตัวประกันระหว่างเดินทางข้ามรัฐ แต่กลับเกิดความผูกพันอันซาบซึ้งกับเด็กน้อย


คำอธิบาย : โรเบิร์ต (เควิน คอสต์เนอร์) นักโทษหลบหนี ซึ่งลักพาเด็กชายคนหนึ่งไปเป็นตัวประกันระหว่างเดินทางข้ามรัฐ แต่กลับเกิดความผูกพันอันซาบซึ้งกับเด็กน้อย  • Comments
  • Details