American Girl (Mei guo nu hai) (2021) อเมริกัน เกิร์ล
Your Vote:
Be the first to rate.

American Girl (Mei guo nu hai) (2021) อเมริกัน เกิร์ล

American Girl (Mei guo nu hai) (2021) อเมริกัน เกิร์ล
เรื่องย่อ : เมื่อแม่ล้มป่วย เฟนวัย 13 ปีจึงต้องย้ายกลับมาไต้หวัน เธอต้องพยายามทำตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ ในช่วงที่โรคซาร์สกำลังระบาดในปี 2003

  • Comments
  • Details