Are You There God? It’s Me, Margaret. (2023) วันนั้นของมาร์กาเร็ต
Your Vote:
Be the first to rate.

Are You There God? It’s Me, Margaret. (2023) วันนั้นของมาร์กาเร็ต

Are You There God? It's Me, Margaret. (2023) วันนั้นของมาร์กาเร็ต
เรื่องย่อ : เมื่อครอบครัวของเธอย้ายจากเมืองหนึ่งไปยังชานเมือง มาร์กาเร็ต วัย 11 ปีได้ค้นพบเพื่อนใหม่ ความรู้สึก และการเริ่มต้นของวัยรุ่น
  • Comments
  • Details