Bambi กวางน้อย…แบมบี้ (1942)
Your Vote:
Be the first to rate.
6.9 IMDB Rating 54 Views

Bambi กวางน้อย…แบมบี้ (1942)

()
เรื่องราวของแบมบี้แผ่ออกไปตามแต่ละฤดูกาลเนื่องจากเจ้าชายน้อยแห่งป่าเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความรักและเพื่อน ๆ


เรื่องราวของแบมบี้แผ่ออกไปตามแต่ละฤดูกาลเนื่องจากเจ้าชายน้อยแห่งป่าเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความรักและเพื่อน ๆ  • Comments
  • Details