Bel Canto เสียงเพรียกแห่งรัก (2018)
Your Vote:
Be the first to rate.
6.2 IMDB Rating 63 Views

Bel Canto เสียงเพรียกแห่งรัก (2018)

คำอธิบาย : ว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ของนักการทูตญี่ปุ่นกับนักร้องโอเปร่าสาว ขณะพวกเขาถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่เรียกร้องไปยังทางการให้ปล่อยตัวคนของพวกเขา


คำอธิบาย : ว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ของนักการทูตญี่ปุ่นกับนักร้องโอเปร่าสาว ขณะพวกเขาถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่เรียกร้องไปยังทางการให้ปล่อยตัวคนของพวกเขา  • Comments
  • Details