Buddy Games (2019)
Your Vote:
Be the first to rate.
5.0 IMDB Rating 150 Views

Buddy Games (2019)

()
Buddy Games (2019)
เรื่องย่อ: กลุ่มเพื่อนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเล่นเกม The Buddy ซึ่งเป็นการท้าทายทางร่างกายและจิตใจที่ไร้สาระ ในกระบวนการนี้พวกเขาจะรักษาบาดแผลเก่า ๆ ความผิดพลาดในอดีตและค้นหาความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพ ... หรือพยายามตาย
  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.