Coast Guard Malaysia: Ops Helang (2023) หน่วยยามฝั่งมาเลเซีย : ปฏิบัติการเฮอหลาง
Your Vote:
Be the first to rate.

Coast Guard Malaysia: Ops Helang (2023) หน่วยยามฝั่งมาเลเซีย : ปฏิบัติการเฮอหลาง

Coast Guard Malaysia: Ops Helang (2023) หน่วยยามฝั่งมาเลเซีย : ปฏิบัติการเฮอหลาง
เรื่องย่อ : ภาพยนตร์เรื่องหน่วยยามชายฝั่งมาเลเซีย แสดงเรื่องราวชีวิตของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัย (สตารืทัม) ของสำนักงานบังคับทางทะเลมาเลเซีย (เอพีเอ็มเอ็ม) ซึ่งก็คือนาวาตรีฮาฟิซ (ซาฮารุล ริดซวาน) ที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเกาะ หลังประสบภาวะโรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะทือนขวัญ (พืทีเอสดี) เนื่องจากสูญเสียเพื่อนร่วมงานในภารกิจปฏิบัติการ

  • Comments
  • Details
  • Photos
  • Photos

    2 image has been found related to "Coast Guard Malaysia: Ops Helang (2023) หน่วยยามฝั่งมาเลเซีย : ปฏิบัติการเฮอหลาง"