Code Name- Geronimo (Seal Team Six- The Raid on Osama Bin Laden) เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012)
Your Vote:
Be the first to rate.
6 IMDB Rating 145 Views

Code Name- Geronimo (Seal Team Six- The Raid on Osama Bin Laden) เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012)

สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวกเขาต้องเก็บ…โอซามา บิน ลาเด็น

Original Title: Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden
ผู้กำกับ: John Stockwell
นักแสดงนำ: Cam Gigandet


สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวกเขาต้องเก็บ…โอซามา บิน ลาเด็น

Original Title: Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden
ผู้กำกับ: John Stockwell
นักแสดงนำ: Cam Gigandet  • Comments
  • Details