Critters 4 กลิ้ง…งับ….งับ 4 (1992)
Your Vote:
Be the first to rate.
6 IMDB Rating 105 Views

Critters 4 กลิ้ง…งับ….งับ 4 (1992)

คำอธิบาย : หลังจากถูกแช่แข็งอย่างฉับพลันและตื่นขึ้นมาบนสถานีอวกาศในอนาคตอันใกล้ Critters มีจุดมุ่งหมายที่จะมีลูกเรือที่ไม่คุ้นเคยสำหรับมื้อกลางวัน

  • Comments
  • Details