Death Note- Light Up the New World สมุดมรณะ (2016)
Your Vote:
Be the first to rate.
5.5 IMDB Rating 47 Views

Death Note- Light Up the New World สมุดมรณะ (2016)

เรื่องย่อ : Death Note Light Up The New World(2016) เดธโน๊ต สมุดมรณะ หลังจากการปะทะกันระหว่าง “คิระ” และ ”L” สิ้นสุดลง 10 ปีต่อมา แต่จู่ ๆ ก็มีไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ส่งข้อความไปทั่วโลกว่า “ขณะนี้มีเดธโน้ตกระจายอยู่บนโลกมนุษย์ 6 เล่ม” ประกอบกับเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาขึ้นทั่วโลก 6 จุด ในเวลาเดียวกัน


เรื่องย่อ : Death Note Light Up The New World(2016) เดธโน๊ต สมุดมรณะ หลังจากการปะทะกันระหว่าง “คิระ” และ ”L” สิ้นสุดลง 10 ปีต่อมา แต่จู่ ๆ ก็มีไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ส่งข้อความไปทั่วโลกว่า “ขณะนี้มีเดธโน้ตกระจายอยู่บนโลกมนุษย์ 6 เล่ม” ประกอบกับเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาขึ้นทั่วโลก 6 จุด ในเวลาเดียวกัน  • Comments
  • Details