Director by Night (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

Director by Night (2022)

Director by Night (2022)
เรื่องย่อ : นักแต่งเพลงผู้โด่งดัง Michael Giacchino ได้กำกับการแสดงครั้งแรกของเขาด้วยการนำเสนอพิเศษของ Marvel Studios "Werewolf by Night" เบื้องหลังพิเศษนี้สำรวจวิสัยทัศน์ สไตล์ และแนวทางของ Giacchino ในการทำให้เรื่องราวอันเยือกเย็นกลายเป็นชีวิต รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกระหว่างฉากของ "Werewolf by Night"
  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.