Dobaaraa (2022) ย้อนรอยฆ่าคืนฟ้าคะนอง
Your Vote:
Be the first to rate.

Dobaaraa (2022) ย้อนรอยฆ่าคืนฟ้าคะนอง

Dobaaraa (2022) ย้อนรอยฆ่าคืนฟ้าคะนอง
เรื่องย่อ : ชีวิตของพยายาลคนหนึ่งต้องเผชิญเรื่องไม่คาดฝันสุดสะพรึง เมื่อเธอเริ่มสื่อสารกับเด็กชายที่ตายไปแล้วกว่ายี่สิบปีก่อนผ่านช่องทางประหลาด
  • Comments
  • Details