Eraser: Reborn (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

Eraser: Reborn (2022)

Eraser: Reborn (2022)
เรื่องย่อ : เมสัน พอลลาร์ด เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์พิเศษ ที่เชี่ยวชาญในการลบหรือปลอมการตายให้พยานสำคัญที่เสี่ยงจะถูกฆ่าปิดปาก รีนา คิมูระ ภรรยาของเจ้าพ่ออาชญากรรมที่ตัดสินใจมาเป็นพยานให้แก่รัฐและทั้งคู่ต้องหนีจากการตามล่า


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.