Everything Calls for Salvation Season 1 (2022) เพรียกหาทางรอด ซับไทย EP1-EP7 [จบ]
Your Vote:
Be the first to rate.

Everything Calls for Salvation Season 1 (2022) เพรียกหาทางรอด ซับไทย EP1-EP7 [จบ]

Everything Calls for Salvation Season 1 (2022) เพรียกหาทางรอด ซับไทย
เรื่องย่อ : ดาเนียเลตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลจิตเวชทั้งที่ไม่เต็มใจเข้ารับการรักษา ก่อนจะได้เรียนรู้วิธีใช้ชีวิตและเปิดใจรักอีกครั้ง ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ป่วยคนอื่นๆ

  • Comments
  • Details