Fights Break Sphere Season 1 (2017) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า ซีซัน1 ซับไทย EP1 – EP12 [จบ]
Your Vote:
Be the first to rate.
7.5 IMDB Rating 325 Views

Fights Break Sphere Season 1 (2017) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า ซีซัน1 ซับไทย EP1 – EP12 [จบ]

Fights Break Sphere Season 1 (2017) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า ซีซัน1 ซับไทย
เซียวเหยียน คือผู้ที่มีความอัจฉริยะในด้านการฝึกปราณ ในประวัติศาสตร์แห่งตระกูลเซียว ได้ระบุไว้ว่า เขาได้เริ่มฝึกพลังปราณยุทธ์ตั้งแต่อายุเพียง4ขวบเท่านั้น และเมื่อ10ปี ก็มีพลังปราณถึง9ขั้น พออายุ11ปี ก็ทะลุขั้นที่10ได้สำเร็จ จึงได้กลายเป็นนักปราณยุทธ์ที่อายุน้อยที่สุดของตระกูลในรอบร้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ทว่าเมื่อตอนที่เขาอายุครบ12ปีเขากลับได้สูญเสียความสามารถในการใช้พลังปราณไปจนเหลือพลังปราณยุทธ์แค่เพียงขั้นที่3เท่านั้น ในช่วงเวลานั้นเองชีวิตเซียวเหยียนก็เปลี่ยนไป
  • Comments
  • Details