Final Account (2020) ไฟนอลแอคเคาต์
Your Vote:
Be the first to rate.

Final Account (2020) ไฟนอลแอคเคาต์

Final Account (2020) ไฟนอลแอคเคาต์
เรื่องย่อ : ภาพสะท้อนของผู้คนรุ่นสุดท้ายในอาณาจักรไรซ์ที่สามของฮิตเลอร์ผ่านบทสัมภาษณ์ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ชวนให้ตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของคนเหล่านี้ในอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์

  • Comments
  • Details