Fistful Of Vengeance (2022) กำปั้นคั่งแค้น
Your Vote:
Be the first to rate.

Fistful Of Vengeance (2022) กำปั้นคั่งแค้น

Fistful Of Vengeance (2022) กำปั้นคั่งแค้น
เรื่องย่อ ปฏิบัติการทวงแค้นล่าฆาตกรในกรุงเทพฯ ของไค มือสังหารพลังเหนือมนุษย์ กลายเป็นการต่อสู้เพื่อกอบกู้โลกจากภัยแห่งอดีตกาล


  • Comments
  • Details