Flatliners ขอตายวูบเดียว (2017)
Your Vote:
Be the first to rate.
5.1 IMDB Rating 154 Views

Flatliners ขอตายวูบเดียว (2017)

หนัง Flatliners หรือชื่อไทยว่า ขอตายวูบเดียว นี่คือเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มนิสิตหมอที่ท้าทายความตาย ด้วยกระบวนการทำการทดสอบให้ตนเองหัวใจหยุดเต้นระยะสั้นๆหรือให้ตนเองตายในระยะสั้นๆเพื่อมองว่าจะคืออะไร แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อพวกเขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา พวกเขาได้พาบางสิ่งจากโลกที่ความตายกลับมาด้วย


หนัง Flatliners หรือชื่อไทยว่า ขอตายวูบเดียว นี่คือเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มนิสิตหมอที่ท้าทายความตาย ด้วยกระบวนการทำการทดสอบให้ตนเองหัวใจหยุดเต้นระยะสั้นๆหรือให้ตนเองตายในระยะสั้นๆเพื่อมองว่าจะคืออะไร แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อพวกเขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา พวกเขาได้พาบางสิ่งจากโลกที่ความตายกลับมาด้วย  • Comments
  • Details