Fortress (2021) ชำระแค้นป้อมนรก
Your Vote:
Be the first to rate.

Fortress (2021) ชำระแค้นป้อมนรก

Fortress (2021) ชำระแค้นป้อมนรก
เรื่องย่อ : เจ้าหน้าที่ซีไอเอวัยเกษียณและลูกชายถูกกลุ่มอาชญากรปิดล้อมทำให้ติดอยู่ภายในหลุมหลบภัยไฮเทค กำแพงเหล็กและอาวุธล้ำสมัยจะเพียงพอที่จะหยุดยั้งเหล่าวายร้ายได้หรือไม่

  • Comments
  • Details
  • Photos
  • Photos

    2 image has been found related to "Fortress (2021) ชำระแค้นป้อมนรก"