Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn (2022)

Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn (2022)
เรื่องย่อ : ตั้งแต่การขึ้นเป็นเจ้าพ่อธุรกิจจนตกต่ำสู่ความอื้อฉาวระดับนานาชาติ สารคดีอาชญากรรมที่แท้จริงเรื่องนี้จะตรวจสอบเรื่องราวแปลกประหลาดของคาร์ลอส กอส์น
  • Comments
  • Details