Gandhi คานธี (1982)
Your Vote:
Be the first to rate.
4.5 IMDB Rating 84 Views

Gandhi คานธี (1982)

ในฐานะผู้นำการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมที่ต่อต้านการปกครองของอังกฤษในอินเดีย มหาตมา คานธีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่ออิสระภาพของอินเดีย


ในฐานะผู้นำการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมที่ต่อต้านการปกครองของอังกฤษในอินเดีย มหาตมา คานธีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่ออิสระภาพของอินเดีย  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.