Ghislaine Maxwell: Filthy Rich (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

Ghislaine Maxwell: Filthy Rich (2022)

Ghislaine Maxwell: Filthy Rich (2022)
เรื่องย่อ : จากผู้สร้างภาพยนตร์ของ Jeffrey Epstein: Filthy Rich ภาพยนตร์เรื่องนี้นอกเหนือไปจากพาดหัวข่าวของคดี Ghislaine Maxwell เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้สมรู้ร่วมคิดลึกลับของ Epstein ซึ่งเผยให้เห็นว่าชนชั้นและสิทธิพิเศษของเธอปกปิดลักษณะที่เป็นนักล่าของเธออย่างไร
  • Comments
  • Details
  • Details