Ghost in the Shell โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ (2017)
Your Vote:
Be the first to rate.
6.9 IMDB Rating 510 Views

Ghost in the Shell โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ (2017)

Ghost in the Shell (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ สร้างจากการ์ตูนไซไฟระดับนานาชาติ เรื่องราวการปฏิบัติการในเซ็คชั่น 9 ของไซบอร์กสาว เพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมและกลุ่มหัวรุนแรง โดยต้องเผชิญกับศัตรูที่มีเป้าหมายขัดขวางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไซเบอร์ของฮันกา โรโบติค


Ghost in the Shell (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ สร้างจากการ์ตูนไซไฟระดับนานาชาติ เรื่องราวการปฏิบัติการในเซ็คชั่น 9 ของไซบอร์กสาว เพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมและกลุ่มหัวรุนแรง โดยต้องเผชิญกับศัตรูที่มีเป้าหมายขัดขวางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไซเบอร์ของฮันกา โรโบติค  • Comments
  • Details