God of War 2 (Legend of Lu Bu) (2020) ลิโป้ ขุนศึกสะท้านโลกันต์
Your Vote:
Be the first to rate.
6.0 IMDB Rating

God of War 2 (Legend of Lu Bu) (2020) ลิโป้ ขุนศึกสะท้านโลกันต์

()
God of War 2 (Legend of Lu Bu) (2020) ลิโป้ ขุนศึกสะท้านโลกันต์
เรื่องย่อ : ในช่วงสงครามผู้ทรยศ Dou Zhun มีอำนาจและใช้พิษที่เป็นพิษเพื่อทำให้คนกินยา เหยาเหริน 19 หลบหนีหลังจากการทดลองร่างกายและหลบหนีโดยบังเอิญ โดยบังเอิญเธอได้รับการช่วยเหลือจากสาวจั๊กจั่นและตั้งชื่อว่า  • Comments
  • Details