Haunted Universities 2nd Semester (2022) By CRYPTOVEGAS
Your Vote:
Be the first to rate.

Haunted Universities 2nd Semester (2022) By CRYPTOVEGAS

Haunted Universities 2nd Semester (2022) By CRYPTOVEGAS
ทุกวิทยาเขตมีเรื่องราวสยองขวัญของตัวเอง เรื่องราวผีมีไม่สิ้นสุดที่ส่งต่อจากชั้นเรียนหนึ่งสู่อีกชั้นเรียนหนึ่ง และเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดสามเรื่องจะถูกบอกเล่าในครั้งนี้: เตียง "C" กองเชียร์ปีสุดท้าย และอาคารวิทยาศาสตร์เก่า

  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.