Ijogbon (Ìjọ̀gbọ̀n) (2023) เพชรเถื่อน
Your Vote:
Be the first to rate.

Ijogbon (Ìjọ̀gbọ̀n) (2023) เพชรเถื่อน

Ijogbon (Ìjọ̀gbọ̀n) (2023) เพชรเถื่อน
เรื่องย่อ : วัยรุ่นสี่คนจากหมู่บ้านในแถบชนบททางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียพบถุงซึ่งมีเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนบรรจุอยู่ แต่ไม่นานก็มีคนออกตามหาสมบัติล้ำค่าที่ว่านี้
  • Comments
  • Details