In Her Hands (2022) ด้วยสองมือเธอ
Your Vote:
Be the first to rate.

In Her Hands (2022) ด้วยสองมือเธอ

In Her Hands (2022) ด้วยสองมือเธอ
เรื่องย่อ : ขณะที่กองทัพจากตะวันตกถอนกำลังออกไป นายกเทศมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดของอัฟกานิสถานยืนหยัดเผชิญอันตรายอย่างกล้าหาญ และต่อสู้เพื่อการศึกษาของคนรุ่นใหม่ในประเทศ
  • Comments
  • Details