Judy Blume Forever (2023)
Your Vote:
Be the first to rate.

Judy Blume Forever (2023)

Judy Blume Forever (2023)
เรื่องย่อ : Judy Blume และนักอ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่จุดประกายให้กับผลงานของเธอ จะตรวจสอบผลกระทบของเธอต่อวัฒนธรรมป๊อปและการโต้เถียงเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับความตรงไปตรงมาของเธอเกี่ยวกับวัยแรกรุ่นและเพศ

  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.