Letters from Iwo Jima จดหมายจากอิโวจิมา…ยุทธภูมิสู้แค่ตาย (2006)
Your Vote:
Be the first to rate.
7.9 IMDB Rating 182 Views

Letters from Iwo Jima จดหมายจากอิโวจิมา…ยุทธภูมิสู้แค่ตาย (2006)

()
ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงยุทธการอิโวจิมาจากมุมมองของทหารญี่ปุ่นและเป็นเพื่อนของ Eastwood's Flags of Our Fathers ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสงครามครั้งเดียวกันจากมุมมองของชาวอเมริกัน

Sbobet888


ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงยุทธการอิโวจิมาจากมุมมองของทหารญี่ปุ่นและเป็นเพื่อนของ Eastwood’s Flags of Our Fathers ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสงครามครั้งเดียวกันจากมุมมองของชาวอเมริกัน  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.