NECROMANCER (2005) จอมขมังเวทย์
Your Vote:
Be the first to rate.
5.8 IMDB Rating 267 Views

NECROMANCER (2005) จอมขมังเวทย์

เรื่องย่อ จอมขมังเวทย์ Necromancer
ณ บริเวณหน้าเรือนจำ จอมขมังเวทย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงร่ายมนต์ดังกึกก้อง สายลมกระโชกพัดกรูเกรียว ปรากฏร่างของนักโทษพิเศษ ที่ถูกพันธนาการไว้อย่างแน่นหนา นั่นคือ “อิทธิ” (ฉัตรชัย เปล่งพานิช) แต่โซ่ตรวนก็ไม่สามารถจองจำ


เรื่องย่อ จอมขมังเวทย์ Necromancer
ณ บริเวณหน้าเรือนจำ จอมขมังเวทย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงร่ายมนต์ดังกึกก้อง สายลมกระโชกพัดกรูเกรียว ปรากฏร่างของนักโทษพิเศษ ที่ถูกพันธนาการไว้อย่างแน่นหนา นั่นคือ “อิทธิ” (ฉัตรชัย เปล่งพานิช) แต่โซ่ตรวนก็ไม่สามารถจองจำ  • Comments
  • Details