Northern Skies Over Empty Space (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

Northern Skies Over Empty Space (2022)

Northern Skies Over Empty Space (2022)
เรื่องย่อ : ด้วยความรู้สึกที่เฉียบแหลมในการปรับใช้ลางบอกเหตุที่ประกาศการเปลี่ยนแปลง Alejandra Márquez Abella พรรณนาถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชนบทของเม็กซิโก ดังที่เห็นโดยผู้ที่มักถูกจำกัดให้แสดงเป็นนักแสดงสมทบที่เฉยเมย
  • Comments
  • Details
  • Details