One Hundred Thousand Years of Qi Refining (2023) ข้าก็แค่ฝึกวิชาหนึ่งแสนปี ซับไทย EP1-EP125
Your Vote:
Be the first to rate.

One Hundred Thousand Years of Qi Refining (2023) ข้าก็แค่ฝึกวิชาหนึ่งแสนปี ซับไทย EP1-EP125

One Hundred Thousand Years of Qi Refining (2023) ข้าก็แค่ฝึกวิชาหนึ่งแสนปี ซับไทย
เรื่องย่อ หนึ่งแสนปีก่อน สวีหยาง ศิษย์รุ่นแรกของสำนักเทียนหลัน สำนักอันดับหนึ่งในแดนบำเพ็ญเซียนที่มีเหล่าศิษย์เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ เก่งกาจหาใดเปรียบ เว้นแต่เขาที่ยังอยู่ในระดับฝึกลมปราณ เขาตัดสินใจกักตัวเข้าฌานเพื่อเลื่อนขั้นในเร็ววัน แต่แล้วพอกลับออกมา กลับพบว่าสำนักตกต่ำเหลือศิษย์เพียงไม่กี่คน สวีหยางจึงตั้งปฏิญาณจะกอบกู้สำนักกลับสู่ยุครุ่งเรือง! ขณะที่สำนักเทียนหลันขยายอิทธิพลขึ้นไปเรื่อย ๆ ความจริงเรื่องการบำเพ็ญของเขาหยุดอยู่กับที่ก็ค่อยถูก ๆ เปิดเผย! หนึ่งความคิดจะสำเร็จเป็นเซียน หรือมาร? ความเป็นตายของโลกนี้ขึ้นอยู่กับสวีหยาง

  • Comments
  • Details