Padavettu (2022) กบฏ
Your Vote:
Be the first to rate.

Padavettu (2022) กบฏ

Padavettu (2022) กบฏ
เรื่องย่อ : ณ หมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนเหนือของรัฐเกรละ ชาวบ้านที่ตกอยู่ภายใต้ระบอบที่กดขี่ไม่กล้าฝันถึงชีวิตที่ดีกว่า จนกระทั่งชายหนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นสู้เพื่ออิสรภาพของทุกคน
  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.