Panthai Norasing (2015) พันท้ายนรสิงห์
Your Vote:
Be the first to rate.
7.0 IMDB Rating 66 Views

Panthai Norasing (2015) พันท้ายนรสิงห์

()
Panthai Norasing (2015) พันท้ายนรสิงห์
ปีพุทธศักราช 2231 หลัง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สุเชาร์ พงษ์วิไล) เสด็จสวรรคต พระเทพราชา (สมภพ เบญจาธิกุล) ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และทรงแต่งตั้ง พระเจ้าเสือ (พันโทวันชนะ สวัสดี) ผู้เป็นพระราชโอรสบุญธรรมขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล มีอำนาจหน้าที่ในการเก็บภาษีอากร แต่เพราะผู้ดำเนินการเก็บภาษีอย่าง พระยาราชสงคราม (นิรุตติ์ ศิริจรรยา) ชอบแอบอ้างชื่อพระเจ้าเสือในการรีดนาทาเร้นราษฎรจนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า พระพิชัย (สรพงษ์ ชาตรี) เจ้าเมืองวิเศษชัยชาญ อดีตราชองครักษ์ของสมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงซ่องสุมผู้คนซึ่งนำโดย ไอ้สิน (เต้ย – พงศกร เมตตาริกานนท์) ออกPanthai Norasing (2015) พันท้ายนรสิงห์ปล้นทรัพย์คืนจากกองทหารหลวง เมื่อความทราบถึง พระเจ้าเสือพระองค์จึงทรงปลอมเป็น ทิดเดื่อ ชาวบ้านต่างเมืองออกสืบความจริง ณ แขวงวิเศษขัยชาญ พร้อมกับ ทองอ่อน (เสนาลิง)Panthai Norasing (2015) พันท้ายนรสิงห์
ปีพุทธศักราช 2231 หลัง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สุเชาร์ พงษ์วิไล) เสด็จสวรรคต พระเทพราชา (สมภพ เบญจาธิกุล) ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และทรงแต่งตั้ง พระเจ้าเสือ (พันโทวันชนะ สวัสดี) ผู้เป็นพระราชโอรสบุญธรรมขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล มีอำนาจหน้าที่ในการเก็บภาษีอากร แต่เพราะผู้ดำเนินการเก็บภาษีอย่าง พระยาราชสงคราม (นิรุตติ์ ศิริจรรยา) ชอบแอบอ้างชื่อพระเจ้าเสือในการรีดนาทาเร้นราษฎรจนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า พระพิชัย (สรพงษ์ ชาตรี) เจ้าเมืองวิเศษชัยชาญ อดีตราชองครักษ์ของสมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงซ่องสุมผู้คนซึ่งนำโดย ไอ้สิน (เต้ย – พงศกร เมตตาริกานนท์) ออกPanthai Norasing (2015) พันท้ายนรสิงห์ปล้นทรัพย์คืนจากกองทหารหลวง เมื่อความทราบถึง พระเจ้าเสือพระองค์จึงทรงปลอมเป็น ทิดเดื่อ ชาวบ้านต่างเมืองออกสืบความจริง ณ แขวงวิเศษขัยชาญ พร้อมกับ ทองอ่อน (เสนาลิง)  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.