Polite Society (2023)
Your Vote:
Be the first to rate.

Polite Society (2023)

Polite Society (2023)
เรื่องย่อ : Ria Khan เชื่อว่าเธอจะต้องช่วย Lena พี่สาวของเธอจากการแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้น หลังจากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ แล้ว เธอพยายามที่จะยุติการปล้นงานแต่งงานที่ทะเยอทะยานที่สุดในนามของอิสรภาพและความเป็นพี่น้องกัน
  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.