Recurrence (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

Recurrence (2022)

Recurrence (2022)
เรื่องย่อ : หลายปีหลังจากย้ายไปอยู่ในเมืองที่ห่างไกล อดีตตำรวจปีปาถูกดึงกลับเข้าไปในโลกมืดที่เธอคิดว่าจะทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อมีศพปรากฏขึ้นบนที่ดินของเธอ

  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.