Rise of the Planet of the Apes (2011) กำเนิดพิภพวานร
Your Vote:
Be the first to rate.
498 Views

Rise of the Planet of the Apes (2011) กำเนิดพิภพวานร

คำอธิบาย :..


คำอธิบาย : วิล ร็อดแมน (เจมส์ ฟรังโก) เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานภายในบริษัทเกี่ยวกับยาขน าดใหญ่ชื่อ เจนซิส ทำหน้าที่ควบคุมการวิจัยยีนเพื่อพัฒนาไวรัสที่สามารถ เพิ่มพูนได้เพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อสมองของมนุษย์ที่ถู กทำลาย เขาได้รับมอบหมายให้ค้นหาวิธีรักษาภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นโรคที่สร้างความทรมานให้แก่ ชาร์ลส์ (จอห์น ลิธโกว) คุณพ่อของเขา วิลจึงมีความตั้งใจอย่างไม่ยอมลดละ สิ่งสำคัญในการเริ่มทดลองมนุษย์ของเจนซิส คือเรื่องความหวังและผลกำไรจากยาตัวใหม่ที่ชื่อว่าเอ แอลแซด-112 ซึ่งเมื่อใช้ทดสอบกับลิงของวิลแล้ว ได้ปรากฏพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นทันทีอย่างน่าประหลาด คณะผู้บริหารเชื่อว่าการวิจัยล้มเหลว ท่ามกลางความสับสนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิลพบว่าตัวเองต้องดูแลลิงชิมแปนซีแรกเกิดตัวผู้ ซึ่งเป็นทายาทกำพร้าตัวล่าสุดจากโครงการทดลองที่เปี่ ยมไปด้วยความหวังของเขา ลิงชิมแปนซีน้อยที่มีชะตากรรมสำคัญนั้นมีชื่อว่า ซีซาร์ (แอนดี เซอร์คิส) เนื่องจากมดลูกของแม่ซีซาร์น้อยทำปฏิกิริยากับยาเอแอ ลแซด-112 ซีซาร์น้อยได้แสดงความฉลาดและพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจา กวานรทุกวัย ซึ่งเป็นแรงผลักดันมาจากการเฝ้าสังเกตความสามารถพิเศ ษที่คาดไม่ถึงของซีซาร์ วิลแอบไปเอาตัวอย่างเอแอลแซด-112 มาจากเจนซิส ในปริมาณที่มากพอ เพื่อรักษาอาการป่วยของคุณพ่อ เมื่อเวลาผ่านไป ลิงชิมแปนซีมีพฤติกรรรมการแสดงออกถึงความสามารถด้านค วามคิดและความฉลาด ในเวลาเดียวกันอาการสมองเสื่อมของชาร์ลส์ก็บรรเทาลงอ ย่างน่าอัศจรรย์ การแหกกฏการทดลองห้องปฏิบัติการของวิลดูเหมือนจะไปได ้ดีกว่าที่เขาหวังไว้ แต่ในไม่นานเขาก็พบว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นทั้งห มด  • Comments
  • Details