Rogue City (Bronx) เมืองโหด (2020)
Your Vote:
Be the first to rate.
6.0 IMDB Rating 862 Views

Rogue City (Bronx) เมืองโหด (2020)

Rogue City (Bronx) (2020) เมืองโหด
เรื่องย่อ : เมื่อตำรวจตงฉินนายหนึ่งต้องตกอยู่ท่ามกลางการทุจริตในวงการตำรวจและแก๊งมาเฟียที่ไม่กินเส้นกันในมาร์แซย์ เขาจึงต้องลงมือปกป้องบรรดาตำรวจในทีมของเขาด้วยตัวเอง
  • Comments
  • Details