Scream 3 สครีม 3 หวีดสุดท้าย..นรกยังได้ยิน (2000)
Your Vote:
Be the first to rate.
5.5 IMDB Rating 106 Views

Scream 3 สครีม 3 หวีดสุดท้าย..นรกยังได้ยิน (2000)

Scream 3 เกิดขึ้นในฮอลลีวู้ด เมื่อกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Stab 3: Return to Woodsboro ภาพยนตร์ที่โยงใยถึงสาเหตุการฆาตกรรมหมู่ในเมืองเล็กๆ โดยมีตัวละครหลักของเรื่องคือ ซิดนีย์ เพรสคอทท์ (เนฟ แคมเบลล์) ผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายในนอร์ทแคลิฟอร์เนีย แต่เหตุการณ์ร้ายหลังจากภาพยนตร์เรื่อง Stab 3 เปิดกล้อง ได้ดึงเธออกจากที่ซ่อน มาพบเพื่อนเก่าอีกครั้ง Scream 3 เป็นจุดสูงสุดของภาพยนตร์ไตรภาคเขย่าขวัญของเวส คราเวน ซึ่งใน 2 ภาคแรก ไม่เพียงแต่จะปลุกกระแสภาพยนตร์เขย่าขวัญที่ตายไปกว่า 10 ปี ให้ตื่นขึ้นมาอย่างองอาจ แต่ยังทิ้งเชื้อให้ฮอลลีวู้ดนำไปเป็นโจทย์แตกหน่อความคิดตามมาอีกจนถึงทุก วันนี้ ภาคจบของ Scream 3 จะสรุปทุกอย่างแบบไร้ข้อสงสัย โดยปะติดปะต่อทุกอย่างเข้าด้วยกฎง่ายๆ เพียงข้อเดียว คือ จงลืมทุกกฎไปให้หมด


Scream 3 เกิดขึ้นในฮอลลีวู้ด เมื่อกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Stab 3: Return to Woodsboro ภาพยนตร์ที่โยงใยถึงสาเหตุการฆาตกรรมหมู่ในเมืองเล็กๆ โดยมีตัวละครหลักของเรื่องคือ ซิดนีย์ เพรสคอทท์ (เนฟ แคมเบลล์) ผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายในนอร์ทแคลิฟอร์เนีย แต่เหตุการณ์ร้ายหลังจากภาพยนตร์เรื่อง Stab 3 เปิดกล้อง ได้ดึงเธออกจากที่ซ่อน มาพบเพื่อนเก่าอีกครั้ง Scream 3 เป็นจุดสูงสุดของภาพยนตร์ไตรภาคเขย่าขวัญของเวส คราเวน ซึ่งใน 2 ภาคแรก ไม่เพียงแต่จะปลุกกระแสภาพยนตร์เขย่าขวัญที่ตายไปกว่า 10 ปี ให้ตื่นขึ้นมาอย่างองอาจ แต่ยังทิ้งเชื้อให้ฮอลลีวู้ดนำไปเป็นโจทย์แตกหน่อความคิดตามมาอีกจนถึงทุก วันนี้ ภาคจบของ Scream 3 จะสรุปทุกอย่างแบบไร้ข้อสงสัย โดยปะติดปะต่อทุกอย่างเข้าด้วยกฎง่ายๆ เพียงข้อเดียว คือ จงลืมทุกกฎไปให้หมด  • Comments
  • Details