Shadow (Ying) จอมคนกระบี่เงา (2018)
Your Vote:
Be the first to rate.
7.3 IMDB Rating 74 Views

Shadow (Ying) จอมคนกระบี่เงา (2018)

เรื่องย่อ
ฮ่องเต้แคว้นเพ่ย ต้องการปรองดองกับ แม่ทัพหยาง จึงส่ง องค์หญิงฉางผิงน้องสาว ไปแต่งงาน แต่ ขุนพลอี้ กลับไปเจรจาต่อสู้กับแม่ทัพหยางเพื่อชี้ชะตาชิงเมืองจิ่ง ทำให้ขุนนางส่วนใหญ่ล้วนไม่พอใจฮ่องเต้ และยกย่องเชิดชูขุนพล แต่พวกเค้าหารู้ไม่ว่า แท้จริงฮ่องเต้ที่ดูอ่อนแอ กลับซ่อนแผนการไว้มากมาย และขุนพลใหญ่กลับมีความลับที่ใช้ ร่างเงา เพื่อแผนการยิ่งใหญ่


เรื่องย่อ
ฮ่องเต้แคว้นเพ่ย ต้องการปรองดองกับ แม่ทัพหยาง จึงส่ง องค์หญิงฉางผิงน้องสาว ไปแต่งงาน แต่ ขุนพลอี้ กลับไปเจรจาต่อสู้กับแม่ทัพหยางเพื่อชี้ชะตาชิงเมืองจิ่ง ทำให้ขุนนางส่วนใหญ่ล้วนไม่พอใจฮ่องเต้ และยกย่องเชิดชูขุนพล แต่พวกเค้าหารู้ไม่ว่า แท้จริงฮ่องเต้ที่ดูอ่อนแอ กลับซ่อนแผนการไว้มากมาย และขุนพลใหญ่กลับมีความลับที่ใช้ ร่างเงา เพื่อแผนการยิ่งใหญ่  • Comments
  • Details