Sightless (2020) โลกมืด
Your Vote:
Be the first to rate.
5.4 IMDB Rating

Sightless (2020) โลกมืด

()
Sightless (2020) โลกมืด
เรื่องย่อ : หลังจากต้องพักรักษาตัวเพราะถูกทำร้ายจนทำให้ตาบอด อดีตนักไวโอลินเกิดความรู้สึกเคลือบแคลงใจในพฤติกรรมของผู้คนรอบข้างที่ดูไม่ชอบมาพากล
  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.