Silverton Siege (2022) By CRYPTOVEGAS
Your Vote:
Be the first to rate.

Silverton Siege (2022) By CRYPTOVEGAS

Silverton Siege (2022) By CRYPTOVEGAS
ติดตามนักสู้เพื่ออิสรภาพรุ่นเยาว์สามคนที่ลี้ภัยในธนาคารแอฟริกาใต้ในซิลเวอร์ตัน และจับธนาคารและลูกค้าของธนาคารเป็นตัวประกัน และจะปล่อยพวกเขาเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเนลสัน แมนเดลาเท่านั้น


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.