Spy Next Door (2003) แอบคนข้างบ้าน
Your Vote:
Be the first to rate.
84 Views

Spy Next Door (2003) แอบคนข้างบ้าน

Spy Next Door (2003) แอบคนข้างบ้าน
คนเรามักมีอะไรแอบซ่อนอยู่ในกายเสมอ ทั้งๆ ที่เรื่องนั้น บางทีก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่าอาย ที่จะพูดออกมาตรงๆ โดยเฉพาะเรื่องของผัวๆ เมียๆ บางครั้งการที่คนเราได้พบ ได้เห็น บางสิ่ง บางอย่างจากคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือการได้อ่านบันทึก ก็อาจจะเป็นสื่อที่กระตุ้นให้เข้าใจได้ง่ายกว่าที่จะพูดจากันอย่างตรงไปตรงมา


Spy Next Door (2003) แอบคนข้างบ้าน
คนเรามักมีอะไรแอบซ่อนอยู่ในกายเสมอ ทั้งๆ ที่เรื่องนั้น บางทีก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่าอาย ที่จะพูดออกมาตรงๆ โดยเฉพาะเรื่องของผัวๆ เมียๆ บางครั้งการที่คนเราได้พบ ได้เห็น บางสิ่ง บางอย่างจากคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือการได้อ่านบันทึก ก็อาจจะเป็นสื่อที่กระตุ้นให้เข้าใจได้ง่ายกว่าที่จะพูดจากันอย่างตรงไปตรงมา  • Comments
  • Details