State of Alabama vs. Brittany Smith (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

State of Alabama vs. Brittany Smith (2022)

State of Alabama vs. Brittany Smith (2022)
เรื่องย่อ : บอกเล่าเรื่องราวบาดใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามใช้กฎหมาย Stand Your Ground ของอลาบามา หลังจากฆ่าชายคนหนึ่งที่เธอบอกว่าทำร้ายเธออย่างโหดเหี้ยม
  • Comments
  • Details
  • Details