ดูหนัง Glory เกียรติภูมิชาติทหาร (1989)

Glory เกียรติภูมิชาติทหาร (1989)

Glory เป็นภาพยนตร์ เกี่ยวกับวีรกรรม ของทหารหาญ ในยุคที่มีสงครามกลางเมือง ของสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้น โดยศูนย์กลางของเรื่อง อยู่ที่ทหารกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมักถ...

7.9 IMDB Rating 158 Views