The Adam Project (2022) ย้อนเวลาหาอดัม
Your Vote:
Be the first to rate.

The Adam Project (2022) ย้อนเวลาหาอดัม

The Adam Project (2022) ย้อนเวลาหาอดัม
เรื่องย่อ : หลังจากประสบอุบัติเหตุยานตกในปี 2022 อดัม รี้ด นักบินรบข้ามเวลาก็ต้องร่วมมือกับตัวเขาเองเมื่อตอนอายุ 12 ในภารกิจกอบกู้อนาคต


  • Comments
  • Details