The Equalizer 3 (2023) By 1XBET
Your Vote:
Be the first to rate.

The Equalizer 3 (2023) By 1XBET

The Equalizer 3 (2023) By 1XBET
โรเบิร์ต แมคคอลพบว่าตัวเองอยู่ที่บ้านทางตอนใต้ของอิตาลี แต่เขาค้นพบว่าเพื่อนของเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าอาชญากรในท้องถิ่น เมื่อเหตุการณ์เลวร้ายลง แมคคอลก็รู้ว่าเขาต้องทำอะไร: มาเป็นผู้พิทักษ์เพื่อน ๆ ด้วยการต่อสู้กับพวกมาเฟีย


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.